به سلامتیه پســرا­ نه واسه تیپ و قدشون!


واسه معرفتشون


به سلامتیه دخترا نه واسه چشمای نازو پوستای صافشون!


واسه قلبای پاکشون.


.
.


.


.


.به سلامتیه خـودم نه واسه این حرفام!


واسه اینکه مرهـم ندارم واسه دردام! 

من یک مردمـــــ

وقتی خسته ام

وقتی کلافه ام

وقتی دلتنگم

بشقاب ها را نـــمی شکنم.

 شیشه ها را نـــمی شکنم.

غرورم را نـــمی شکنم

دلت را نـــمی شکنم

در این دلتنگی ها

زورم به  تنها چیزی که میرسد

این بغـــض لعنتی ست!

[ یک شنبه 25 اسفند 1392برچسب:, ] [ 10:13 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


images?q=tbn:ANd9GcQ4wXbFsF6_X_yyLuLfwsV

 

 

 

گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــد

و نـــــــــــه خنــــــــده

نــــــــه فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــد

و نـــــــه سکــــــــوت

آنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیس

رو بـــه آسمـــــان می کنی و می گویی

خدایــــــا

تنهـــــا تــــو را دارم

تنهـــــــایم مگـــــــذار....

[ یک شنبه 25 اسفند 1392برچسب:, ] [ 10:12 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


غرور

دیواری ساخته ام از جنس غرور با بافته ای از باور هایم تا در روز های تنهایی و دلتنگی به

آن تکیه کنم.......

.

[ یک شنبه 25 اسفند 1392برچسب:, ] [ 10:6 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


فقط خودت باش

بـاید یـاد بگیـریـم استـاد تغییـر بـاشیـم نـه قـربـانـی تقـدیـر .

در بـازی زنـدگـی اگـر عـوض نشـویـم تعـویـض میشـویـم …

 

 

 

[ شنبه 24 اسفند 1392برچسب:, ] [ 11:19 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


نبض زندگی

گـاهـی لـب هـای خنـدان بیشتــر از

چشـم هـایگریـان ”درد” می کشنـد . . .

 

[ شنبه 24 اسفند 1392برچسب:, ] [ 11:16 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


بند دلم

نمیدانم...؟؟؟

دل من نازک است...؟یاچشمان توتیز..؟؟

هرگاه نگاه به تو میدوزم...بنددلم پاره میشود

[ شنبه 24 اسفند 1392برچسب:, ] [ 10:57 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


عشقم

وقتی معلم پرسید عشق چند بخشه؟ سریع دستم رو بلند کردم گفتم یک بخش

اما از وقتی تورو شناختم فهمیدم عشق سه بخشه:

عطش دیدن تو... شوق با تو بودن... اندوه بی تو ماندن

 

[ شنبه 24 اسفند 1392برچسب:, ] [ 10:55 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


عشقم

آرام باش ،ما تا همیشه مال همیم ، همیشه عاشق و یار همیم


آرام باش عشق من ، تو تا ابد در قلبمی ، تو همه ی وجودمی

بیا در آغوشم ، جایی که همیشه آرزویش را داشتی ، جایی که برایت سرچشمه آرامش است

آغوشم را باز کرده ام برایت ، تشنه ام برای بوسیدن لبهایت

بگذار لبهایت را بر روی لبانم ، حرفی نمیزنم تا سکوت باشد بین من و تو و قلب مهربانت

خیره به چشمان تو ، پلک نمیزنم تا لحظه ای از دست نرود تصویر نگاه زیبای تو

دستم درون دستهایت ، یک لحظه رها نمیشود تا نرود حتی یک ذره از گرمای دستان لطیف تو

محکم فشرده ام تو را در آغوشم ، آرزو میکنم لحظه مرگم همینجا باشد ، همین آغوش مهربانت

چه گرمایی دارد تنت عشق من ، رها نمیکنم تو را تا همیشه باشی در کنار قلب من

قلب تو میتپد و قلب من با تپشهای قلبت شاد است ، هر تپشش فریاد عشق و پر از نیاز است

آرامم ، میدانم اینک کجا هستم ، همانجایی که همیشه آرزویش را داشتم ،همانجایی که انتظارش را میکشیدم

و هر زمان خوابش را

میدیدم آن خواب برایم یک رویای شیرین بود....

در آغوش عشق ، بی خیال همه چیز ، نه میدانم زمان چگونه میگذرد و نه میدانم در چه حالی ام

تنها میدانم حالم از این بهتر نمیشود ، دنیای من از این عاشقانه تر نمیشود

گرمای هوس نیست این آتش خاموش نشدنی آغوش پاکت

عشق است که اینک من و تو را به این حال و روز انداخته ، عشق است که اینک ما را به عالمی دیگر برده ،

عشق است که من و تو را

نمیتواند از هم جدا کند هیچگاه

خیلی آرامم ، از اینکه در آغوشمی خوشحالم

عشقولانه در طبیعت

[ شنبه 24 اسفند 1392برچسب:, ] [ 10:48 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


نامرد روزگار

توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1یه روز بهم گفت: می خوام باهات دوست باشم..توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام.توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1بهش لبخند زدم و گفتم: آره می دونم.توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1فکر خوبیه... من هم خیلی تنهام...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1یه روز دیگه بهم گفت: می خوام تا ابد باهات بمونم...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1بهش لبخند زدم و گفتم: آره می دونم...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1فکر خوبیه... من هم خیلی تنهام...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1یه روز دیگه بهم گفت: می خوام برم یه جای دور٬ جایی کهتوجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1هیچ مزاحمی نباشه. بعد که همه چیز روبه راه شد تو هم بیا.توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام..توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1بهش لبخند زدم و گفتم: آره می دونم..توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1فکر خوبیه... من هم خیلی تنهام...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1یه روز تو نامش نوشت: من اینجا یه دوست پیدا کردم...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1براش یه لبخند کشیدم و زیرش نوشتم:توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1آره می دونم... فکر خوبیه... آخه من هم خیلی تنهام...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1یه روز یه نامه دیگه واسم فرستاد که توش نوشته بود:توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1من قراره اینجا با این دوستم تا ابد زندگی کنم...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1آخه می دونی؟ من اینجا خیلی تنهام..توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1باز هم براش یه لبخند کشیدم و زیرش نوشتم:توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1آره می دونم... فکر خوبیه... آخه من هم... خیلی تنهام..توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1حالا دیگه اون تنها نیست و من از این بابت خیلی خوشحالم...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1و چیزی که بیشتر خوشحالم می کنه اینه که:توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1
توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1نمی دونه من هنوز هم خیلی تنهام...توجه توجه:کار گروهی ارش راد-گیلدا 15-فرجام--- همه بیاید خیلی قشنگه 1

لعنت به هرچی ادم نامردو دوروغ گو

[ جمعه 23 اسفند 1392برچسب:, ] [ 14:0 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]


 

 

 

اِلتِمــــــــاس مــــــالِ دیـــــــروز بــــود

 

 

 

مـــــــالِ وَقتـــــــی بـــود ڪــــﮧ ســـــــاده بودم

 

 

 

اِمــــــــروز میــــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟

 

 

 

هیــــــــــــــس !!!

 

 

 

فَقَطــ ” خــُـــداحــــــــــافِظـــ

[ جمعه 23 اسفند 1392برچسب:, ] [ 14:0 ] [ ارش و گیلدا ] [ ]